M1800Riders Sweden East visar genom sitt medlemskap i SMC att man står bakom SMCs värderingar och är delaktig i den goda svenska motorcykelgemenskapen.

– att klubben är en demokratisk och öppen förening
– att klubben har minst åtta SMC-anslutna medlemmar
– att klubben har en styrelse
– att klubben har en kontaktperson till SMC